การพัฒนาระบบไอที

การพัฒนาระบบไอที เรื่องการพัฒนาของระบบเป็นการถูกพัฒนามาตั้งแต่รุ่นที่เรายังไม่เกิด เนื่องจากมีนักวิทยาศาสตร์ต่างๆได้ประดิษฐและคิดค้นเพื่อเป็นการสร้างรากฐานในการพัฒนาให้ทุกคนได้ใช้กันในยุคต่อๆมา 

นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นได้สร้างและค้นคว้าหาเรื่องราวและสิ่งประดิษฐต่างๆ เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาให้เราได้ใช้ อย่างเช่นการริเริ่มการใช้โทรศัพท์ ซึ่งนักประดิษฐหรือคิดค้นเรื่องของโทรศัพท์เป็นแรกนั้นก็คือ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ( Alexander Graham Bell )เขาได้มีการประดิษฐโทรศัพท์ด้วยการประดิษฐตัวสันยานและประดิษฐตัวรับสันยานนั่นเอง

ซึ่งนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเราที่ได้มีการเริ่มใช้โทรศัพท์มันน่าอัศจรรย์มากเพราะโทรศัพท์ได้ถูกพัฒนามาเป็นโทรศัพท์ไร้สาย ที่เราสามารถพูดคุยโดยมองเห็นหน้าและยังสามารถทำอะไรได้อีกมากมาย

ประโยชน์ของโทรศัพท์ที่เราใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

สำหรับประโยชน์ที่เราใช้นั้นบางคนอาจมองว่าไม่สำคัญแต่เอาตรงๆเนื่องจากปัจจุบนนี้มีการใช้โทรศัพท์กับเรียกได้ว่าบางคนเกือบ 24 ชั่วโมงเลย เพราะมีการติดต่อสื่อสารในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่ต้องคุยประสานงานกันอยู่ตลอดเวลา หรือแม้แต่ในเรื่องของครอบครัว ที่บางคนหรือคนในครอบครัวมีเรื่องพูดคุยหรือปรึกษากับ และที่สำคัญนั้นก็คือเพื่อนๆ ที่ใช้เยอะสุดในการคุยเรื่องการเรียน การทำงาน ปรึกษาในเรื่องต่างๆ บางทีก็แค่แก้เหงา 

การสื่อสารในรูปแบบการทำงานที่ต้องพึ่งโทรศัพท์ 

เป็นรูปแบบที่ต้องการโทรศัพท์สื่อสารเป็นจำนวนมากนั้นก็คือการซื้อขาย ที่ต้องคอยรับออร์เดอร์ลูกค้าตลอดเวลา 24 ชม.เพราะร้านค้าในรูปแบบออนไลน์หรือในรูปแบบของบริษัทหรือห้างร้านต่างๆ มักมีลูกค้าโทรติดต่อประสานงานในการซื้อและขายสินค้าด้วยวิธีการโทรสั่ง หรือการซื้อผ่านแอพพลิกเคชั่นต่างๆ ทำให้การซื้อขายง่ายขึ้น และรวดเร็วมากกว่าการเดินทางไปหา และสิ่งนี้จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจด้านการค้า

การเรียนที่ต้องติดต่อประสานงานกัน ก็น่าจะเป็นเหตุผลด้วยการปรึกษาด้านของการทำรายงาน การบ้าน และการแนะนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนปรึกษากันเอง หรืออาจะเป็นอาจารย์และและนักเรียน นอกจากนั้นก็ยังมีการพบปะพูดคุยประชุมงานของเหล่าอาจารย์ทั้งหลายอีกด้วย เพื่อเป็นการวางแผนการเรียนให้กับนักเรียน

การติดต่อสื่อสารระหว่างคนในครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับครอบครัว

เพราะสมัยนี้เป็นการทำงานโดยที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต่างพากันออกไปทำงานนอกบ้านด้วยกันทั้งนั้นทำให้ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับคนภายในบ้านด้วยการใช้โทรศัพท์เป็นสื่อกลาง ไม่ว่าจะเป็นการถามไถ่ของบุคคลที่อยู่ในบ้านเดียวกันหรืออาจจะเป็นการติดต่อกับบุคคลที่อยู่กันไกลแสนไกล เพราะบางคนก็ออกมาหางานทำห่างไกลกับครอบครัว การใช้โทรศัพท์จึงเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารที่ทำให้เราไม่ต้องเดินทางบ่อยๆ  

root เป็นส่วนบนสุดของต้นไม้แทนด้วยเครื่องหมายดอต (.)

TLD (Top Level Domain) เป็นโดเมนระดับบน มี 2 หมวด คือ

– Generic TLD (gTLD) เป็นโดเมนหลักที่ใช้ทั่วไป ซึ่งใช้แทนประเภทของหน่วยงาน เช่น .com องค์กรธุรกิจ และ .org องค์กรไม่แสวงหากำไร เป็นต้น

– Country Code (ccTLD) เป็นโดเมนระบุที่ตั้งหรือประเทศ เช่น .us อเมริกา, .uk สหราชอาณาจักร และ .th ไทย

SLD (Second Level Domain) เป็นชื่อองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล เมื่อรวมชื่อนี้กับ TLD ก็จะได้เป็นชื่อโดเมน เช่น ชื่อที่จดทะเบียนเป็น bandhit ใช้ร่วมกับโดเมน .com ก็จะได้ชื่อโดเมนเป็น bandhit.com

Sub Domain เป็นชื่อเพิ่มเติมที่องค์กรสร้างเพิ่มต่อขึ้นจาก SLD เพื่อแบ่งออกเป็นหน่วยงาน หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น sale.bandhit.com, south.bandhit.com

Host name เป็นชื่อโดเมนที่ระบุถึงตำแหน่งคอมพิวเตอร์หรือโฮสต์ที่อยู่บนเครือข่าย เช่น www.bandhit.com ชื่อโฮสต์คือ www ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่ในโดเมน bandhit.com หรือ sale12.sale.bandhit.com ชื่อโฮสต์คือ sale12 อยู่ใน Sub Domain : sale.bandhit.com การเขียนชื่อโดเมนแบบเต็มที่ระบุตำแหน่งของโฮสต์โดยอ้างอิงไล่จากชื่อโฮสต์ไปยัง Root เรียกว่า Full qualified domain name (FQDN)

จากลำดับชั้นโครงสร้างโดเมนของ DNS เราสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนแบ่งตามระดับได้ ดังนี้

โดเมน 2 ระดับ เป็นโดเมนระดับ gTLD มีหน่วยงาน ICANN (Internet Corporation for Assigned Numbers and Names) ทำหน้าที่ดูแลชื่อโดเมนในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด การกำหนดโดเมนจะแบ่งตามประเภทขององค์กร เช่น bandhit.com เป็นต้น โดเมนที่แบ่งตามประเภทขององค์กรมีดังนี้

.com : เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรเอกชน, การค้า (Commercial) เชิงพาณิชย์ต่างๆ

.edu : เป็นกลุ่มโดเมนของสถาบันการศึกษา (Educational)

.gov : เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรภาครัฐฯ (Governmental)

.mil : เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรทางทหาร (Military)

.net : เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรบริหารเครือข่าย (Network service)

.org : เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร (Organizations)

โดเมน 3 ระดับ เป็นโดเมน ccTLD ที่ใช้อ้างถึงแต่ละประเทศ ซึ่งดูแลโดยหน่วยงานกลางในแต่ละปรเทศ เช่น THNIC ดูแลโดเมน .TH ในประเทศไทย จะมีโดเมนภายใต้ที่แบ่งตามประเทศขององค์กร ตัวอย่างเช่น reviva.co.th คือ บริษัท reviva ใช้โดเมนขององค์กรธุรกิจในไทย .co.th

.ac.th : (Academy) เป็นกลุ่มโดเมนของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

.go.th : (Governmental) เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรภาครัฐในประเทศไทย

.co.th : (Commercial) เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรเอกชนเชิงพาณิชย์ต่างๆ ในประเทศไทย

.net.th : (Network service) เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรบริหารเครือข่ายในประเทศไทย

.or.th : (Organizations) เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไรในประเทศไทย