Google 3D Animals คืออะไร?

  Google 3DAnimals เป็น Feature ใหม่ของทาง Google ที่มีการสร้าง และพัฒนาขึ้นมาเพื่อเอาใจคนรักสัตว์ Google 3D Animals เป็นเว็บไซต์ของทาง Google ที่มีการรวมเทคโนโลยี AR มาใช้ร่วมกัน โดยสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ IOS เมื่อทำการเข้าเว็บไซต์ Google 3D Animals ก็จะสามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ที่นำมาใช้กับ Google 3DAnimals นั้นจะทำให้มีความสมจริงของภาพเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยี AR นั่นก็คือการนำวัตถุต่าง ๆที่มีกำหนดอยู่ในเว็บไซต์หรือ Application นั้น ๆไปรวมเข้ากันกับภาพต่าง ๆโดยสามารถทำได้อย่างแนบเนียนมากขึ้นด้วยการพัฒนาที่ก้าวหน้าของเทคโนโลยี AR จึงทำให้ภาพ 3D ของเว็บไซต์ Google 3D Animals มีความสมจริงเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำภาพสัตว์ภายในเว็บไซต์ Google 3D Animals มารวมเข้ากันกับภาพต่าง ๆได้ สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และการบันทึกวิดีโอเคลื่อนไหวเลยทีเดียว 

Google 3D Animals นั้นสามารถเปิดภาพสัตว์แทบจะทุกชนิดขึ้นมาได้ โดยภาพที่เห็นนั้นจะเป็นภาพ 3D โดยสามารถตั้งค่าให้สามารถเห็นภาพในขนาดเท่าใดก็ได้ตามความต้องการ โดยยังคงภาพที่มีความคมชัดอยู่ไม่ว่าจะมีการ Zoom ภาพนั้นมากเท่าไหร่ก็ตาม จึงมีความสมจริงในระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี AR ที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ในช่วงของการอยู่บ้านเพื่อช่วยในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 นั้น เว็บไซต์ Google 3D Animals นี้จึงตอบโจทย์เป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่เบื่อหน่ายกับกิจกรรมเดิม ๆภายในบ้าน อาจผ่อนคลายด้วยการดูรูปภาพสัตว์จากเว็บไซต์ Google 3D Animals จะทำให้จิตใจนั้นสดชื่นแจ่มใสเพิ่มมากขึ้น เพราะสัตว์ต่าง ๆที่เราชอบนั้นเป็นสิ่งที่สามารถเยียวยาจิตใจที่มีความเบื่อหน่ายของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

การใช้งานเว็บไซต์ Google 3D Animals หากมีการใส่ชื่อชนิดสัตว์นั้น ๆลงไปในช่องว่างที่กำหนดแล้ว ก็จะปรากฏรูปของสัตว์นั้น ๆขึ้นมาทันทีด้วยรูปภาพแบบ 3D และยังมีการบอกรายละเอียดของสัตว์ชนิดนั้น ๆได้อีกด้วย หากนำไปใช้ในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับสัตว์ก็จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียว และยังสามารถนำรูปภาพของสัตว์ที่ปรากฏขึ้นมานั้นนำไปวางไว้ในรูปภาพของสถานที่ต่าง ๆได้ หรือสามารถนำมาถ่ายรูปคู่กับผู้ที่ใช้งานก็สามารถทำได้เช่นกัน และสัตว์ชนิดนั้น ๆยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติในรูปแบบ 3D อีกด้วย

ในอนาคตนั้นเว็บไซต์ Google 3D Animals อาจมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของความสมจริงของรูปภาพ 3D และการสามารถใช้งานได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลายชนิดมากขึ้น เพราะในปัจจุบันนี้ยังสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ IOS เพียงบางรุ่นเท่านั้นที่สามารถรองรับ Google 3D Animals จึงจะสามารถใช้งานได้

 

 

สนับสนุนโดย   สูตร sexy baccarat