root เป็นส่วนบนสุดของต้นไม้แทนด้วยเครื่องหมายดอต (.)

TLD (Top Level Domain) เป็นโดเมนระดับบน มี 2 หมวด คือ

– Generic TLD (gTLD) เป็นโดเมนหลักที่ใช้ทั่วไป ซึ่งใช้แทนประเภทของหน่วยงาน เช่น .com องค์กรธุรกิจ และ .org องค์กรไม่แสวงหากำไร เป็นต้น

– Country Code (ccTLD) เป็นโดเมนระบุที่ตั้งหรือประเทศ เช่น .us อเมริกา, .uk สหราชอาณาจักร และ .th ไทย

SLD (Second Level Domain) เป็นชื่อองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล เมื่อรวมชื่อนี้กับ TLD ก็จะได้เป็นชื่อโดเมน เช่น ชื่อที่จดทะเบียนเป็น bandhit ใช้ร่วมกับโดเมน .com ก็จะได้ชื่อโดเมนเป็น bandhit.com

Sub Domain เป็นชื่อเพิ่มเติมที่องค์กรสร้างเพิ่มต่อขึ้นจาก SLD เพื่อแบ่งออกเป็นหน่วยงาน หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น sale.bandhit.com, south.bandhit.com

Host name เป็นชื่อโดเมนที่ระบุถึงตำแหน่งคอมพิวเตอร์หรือโฮสต์ที่อยู่บนเครือข่าย เช่น www.bandhit.com ชื่อโฮสต์คือ www ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่ในโดเมน bandhit.com หรือ sale12.sale.bandhit.com ชื่อโฮสต์คือ sale12 อยู่ใน Sub Domain : sale.bandhit.com การเขียนชื่อโดเมนแบบเต็มที่ระบุตำแหน่งของโฮสต์โดยอ้างอิงไล่จากชื่อโฮสต์ไปยัง Root เรียกว่า Full qualified domain name (FQDN)

จากลำดับชั้นโครงสร้างโดเมนของ DNS เราสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนแบ่งตามระดับได้ ดังนี้

โดเมน 2 ระดับ เป็นโดเมนระดับ gTLD มีหน่วยงาน ICANN (Internet Corporation for Assigned Numbers and Names) ทำหน้าที่ดูแลชื่อโดเมนในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด การกำหนดโดเมนจะแบ่งตามประเภทขององค์กร เช่น bandhit.com เป็นต้น โดเมนที่แบ่งตามประเภทขององค์กรมีดังนี้

.com : เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรเอกชน, การค้า (Commercial) เชิงพาณิชย์ต่างๆ

.edu : เป็นกลุ่มโดเมนของสถาบันการศึกษา (Educational)

.gov : เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรภาครัฐฯ (Governmental)

.mil : เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรทางทหาร (Military)

.net : เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรบริหารเครือข่าย (Network service)

.org : เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร (Organizations)

โดเมน 3 ระดับ เป็นโดเมน ccTLD ที่ใช้อ้างถึงแต่ละประเทศ ซึ่งดูแลโดยหน่วยงานกลางในแต่ละปรเทศ เช่น THNIC ดูแลโดเมน .TH ในประเทศไทย จะมีโดเมนภายใต้ที่แบ่งตามประเทศขององค์กร ตัวอย่างเช่น reviva.co.th คือ บริษัท reviva ใช้โดเมนขององค์กรธุรกิจในไทย .co.th

.ac.th : (Academy) เป็นกลุ่มโดเมนของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

.go.th : (Governmental) เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรภาครัฐในประเทศไทย

.co.th : (Commercial) เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรเอกชนเชิงพาณิชย์ต่างๆ ในประเทศไทย

.net.th : (Network service) เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรบริหารเครือข่ายในประเทศไทย

.or.th : (Organizations) เป็นกลุ่มโดเมนขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไรในประเทศไทย

ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ กับการแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล 

สำหรับการแบ็คอัพข้อมูลเราจะเน้นในเรื่องของการแบ็คอัพวินโดวส์ ให้อยู่ในรูปของไฟล์อิมเมจ (Image File)

ซึ่งคุณสามารถเรียกคืนวินโดวส์จากไฟล์อิมเมจนี้ได้

ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ และการแบ็คอัพไฟล์ข้อมูลก็จะอยู่ในรูปการสำรองไฟล์ข้อมูลไปเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวอื่น เพราะหากไฟล์ข้อมูลสูญหาย คุณก็สามารถเรียกคืนไฟล์ข้อมูลมาใช้งานได้เลยทันที อย่างไรก็ตามคุณยังสามารถแบ็คอัพไฟล์ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิมเมจได้เช่นกัน

การแบ็คอัพข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิมเมจ คือการบีบอัดข้อมูลในแต่ละพาร์ทิชั่นให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน ผ่านเครื่องมือแบ็คอัพ ซึ่งไฟล์นี้เรียกว่าไฟล์อิมเมจ จากนั้นก็เก็บไฟล์อิมเมจไว้ในที่ปลดภัย เพื่อที่จะสามารถกู้คืนข้อมูลในยามที่คอมพิวเตอร์มีปัญหา แต่อย่าเก็บไฟล์อิมเมจไว้ในฮาร์ดดิสก์ลูกเดียวกัน เพราะหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์ ไฟล์อิมเมจก็จะสูญหายไปด้วย

ดังนั้นคุณควรจะแบ็คอัพไฟล์อิมเมจและแยกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์หลายๆ ลูก เพื่อเป็นเหมือนหลักประกันว่า หากมีฮาร์ดดิสก์ลูกใดลูกหนึ่งเสีย คุณก็ยังมีฮาร์ดดิสก์อันอื่นที่เป็นอันสำรองไว้อยู่

 

ส่วนสำคัญของวินโดวส์ที่จำเป็นต้องแบ็คอัพ

ก่อนที่คุณจะทำการแบ็คอัพวินโดวส์ คุณควรทราบถึงพื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบที่สำคัญของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เพราะเมื่อไรที่คุณแบ็คอัพวินโดวส์ ไฟล์แบ็คอัพที่อยู่ในรูปของไฟล์อิมเมจ ก็จะประกอบไปด้วย

 1. Start up and Shutdown the computer = ระบบการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. Administrator Security = ระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์
 3. Control a Network = ส่วนของการเชื่อมต่อเครื่อข่ายภายใตและภายนอก
 4. Update Automatically = ระบบอัพเดตระบบปฏิบัติการวินโดวส์โดยอัตโนมัติ
 5. Provide file management and other utility = ระบบการจัดการไฟล์และยูทิลิตี้
 6. Provide a user interface = ส่วนของการใช้งานอินเตอร์เฟสของยูสเซอร์
 7. Manage Programs = ส่วนของการจัดการแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรม
 8. Manage Memory = ส่วนของการจัดการหน่วยความจำหรือแรม
 9. Monitor Performance = ส่วนของการมอนิเตอร์ หรือตรวจสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์
 10. Establish an Interface connection = ส่วนของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 11. Coordinate tasks and configure devices = ส่วนการประสานงานและเชื่อมต่อไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์