ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ กับการแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล 

สำหรับการแบ็คอัพข้อมูลเราจะเน้นในเรื่องของการแบ็คอัพวิน […]