พายุเฮอริเคน มีความอันตรายและร้ายแรงไม่ต่างไปจากภัยพิบัติ

ในโลกของเรามีภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างที่ต่างกันเกิดขึ้นมากมาย เช่นซึนามิ อัคคีภัย แผ่นดินไหว ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอีกมากมาย  พายุเฮอริเคน   และอีกภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความน่ากลัวไม่ต่างจากภัยพิบัติชนิดอื่นๆ เลยนั่นก็คือ “พายุ (Storm)” นั่นเองซึ่งพายุที่เกิดขึ้นก็มีความรุนแรง และแหล่งที่เกิดแตกต่างกันอีกด้วย

สำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่าพายุนั่น มีความอันตรายและร้ายแรงไม่ต่างไปจากภัยพิบัติชนิดอื่นๆ ความหมายของพายุในที่นี้ก็คือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับลมแรง ซึ่งพายุมักจะเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำ สำหรับพายุที่เกิดขึ้นนั่นมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แล้วชื่อพายุที่เราหยิบยกมานั่นคือ “พายุเฮอริเคน”

สำหรับพายุแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆ คือ

1.พายุฟ้าคะนอง(Thunderstorm)

2.พายุทอร์นาโด(Tornado) 

3.พายุหมุนเขตร้อน(Tropical Cyclone)

พายุหมุนเขตร้อนมีพายุที่เกินสามชนิดคือ      

1.ดีเปรสชั่น

2.พายุโซร้อน

3.ไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคน

ที่เราหยิบยกมาเป็นหัวข้อนั่นเอง สำหรับพายุหมุนเขตร้อนคือกลุ่มก้อนเมฆที่รวมตัวกันอยู่บนท้องฟ้าเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างแรงลมที่เริ่มหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะดูดเอาอากาศที่มีความชื้นจากพื้นที่มหาสมุทรโดยรอบ และเริ่มก่อตัวใหญ่ขึ้นและมีความอันตรายเพิ่มขึ้นอีกด้วย แล้วพายุหมุนเขตร้อนที่ได้ชื่อว่าเฮอริเคนนั้นมีระดับความรุนแรงตามความเร็วลม

ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับได้  ห้าระดับ

1.มีความรุนแรงมากกว่ามีความรุนแรงมากกว่าพายุโซร้อนนิดหน่อย

2.มีระดับความรุนแรงที่มากกว่าระดับแรกเป็นอย่างมาก เพราะมันมีความเร็วลมถึง 109 ไมล์ต่อชั่วโมง

3.ถ้าเมื่อเกิดพายุแฮอริเคนในระดับที่สามแล้วละก็ นั้นหมายความว่าหายนะครั้งใหญ่กำลังจะมาเยือนไม่ช้า เพราะมันมีความเร็วลมอยู่ที่ 129 ไมล์ต่อชั่วโมง และถ้าคุณปะทะกับมันแบบซึ่งๆ หน้าความรู้สึกก็คงไม่ต่างอะไรกับการโนรถชนอย่างแน่นอน

4.สำหรับพายุเฮอริเคนในระดับที่สี่นั้นเป็นเฮอริเคนที่ลูกใหญ่เอามากๆ และมันยังมีความเร็วลมที่กรรโชกที่สูงถึง 157 ไมล์ต่อชั่วโมง  ufabet ทางเข้าเล่น   และมันยังสามารถทำให้วัตถุขนาดใหญ่ปลิวไปในอากาศอย่างง่ายดาย

5.สุดท้ายระดับที่ห้า เป็นพายุเฮอริเคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับทุกระดับที่ผ่านมาแล้วในระดับสุดท้ายนี้เป็นระดับที่ไม่ควรเข้าใกล้ที่สุด สรุปแล้วก็คือพายุเฮอริเคนเป็นชื่อเรียกพายุชนิดหนึ่งที่แบ่งออกจากพายุหมุนเขตร้อนซึ่งมีด้วยกันสามกลุ่ม และยังสามารถแบ่งระดับตามความรุนแรงได้ถึงห้าระดับกันเลยที่เดียว